Bedrijfsgegevens

Dienstverlener en verantwoordelijk voor de inhoud

HABA Sales GmbH & Co. KG
August-Grosch-Str. 28-38
96476 Bad Rodach
Postfach 1150 
Duitsland

Tel.: +49 9564 929-60100
Fax: +49 9564 929 662300
E-mail: info@haba.de

Handelsregister Coburg, HRA 5220
Btw-nr.: ATU74930578
WEEE-reg.nr.: DE 51463378

Persoonlijk aansprakelijke vennoot: 
HABA Administration GmbH, August-Grosch-Str. 28-38, 96476 Bad Rodach, Duitsland,
handelsregister Coburg, HRB 4746, op zijn beurt vertegenwoordigd door de directeuren Tim Steffens (CEO) en Sabine Habermaass.

Inhoudelijk verantwoordelijk volgens § 55 lid 2 RStV: 
HABA Sales GmbH & Co. KG 
(Adres zie boven)

Overige opmerkingen:

Voor de leesbaarheid wordt gedeeltelijk afgezien van een onderscheid tussen de geslachten. Desbetreffende begrippen gelden in het kader van de gelijke behandeling voor beide geslachten.

Opmerking over producten:


Gelieve in acht te nemen dat bepaalde producten in diverse landen ondanks de afbeelding op www.haba.de wegens wettelijke voorschriften niet aangeboden resp. verkocht mogen worden.

Informatie over geschillenbeslechting:

Voor zover geschillen tussen u als consument en ons niet kunnen worden bijgelegd, kunt u gebruik maken van de onlinegeschillenbeslechting op https://ec.europa.eu/consumers/odr  op basis van de EU-verordening betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen (VO nr. 524/2013). Consumenten hebben hiermee de mogelijkheid om geschillen in verband met hun onlinebestelling in eerste instantie te beslechten zonder tussenkomst van een rechter.

Informatieplicht op basis van de Duitse "Verbraucherstreitbeilegungsgesetz" (wet inzake beslechting van geschillen) – VSBG

Wij doen ons best om eventuele meningsverschillen naar aanleiding van onze overeenkomst met de klant in goed overleg op te lossen. Mochten we er niet in slagen overeenstemming te bereiken, dan verwijzen we u voor geschillen die om een bedrag van boven de 500 euro gaan graag door naar een voor de klant kosteloze bemiddelingsprocedure bij de onderstaande erkende bemiddelende instantie voor consumenten: 

Universalschlichtungsstelle des Bundes Zentrum für Schlichtung e.V.
Straßburger Straße 8 
77694 Kehl am Rhein 
Duitsland 
Tel: 07851 / 795 79 40 
Fax: 07851 / 795 79 41
E-Mail: mail@universalschlichtungsstelle.de
www.universalschlichtungsstelle.de

Indien daarmee geen overeenstemming wordt bereikt, staat het de klant vrij om de gerechtelijke weg te bewandelen.

Beperkte aansprakelijkheid


De dienstverlener biedt generlei garantie op de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de geleverde informatie. Claims op de dienstverlener wegens schade, welke door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn uitgesloten, voor zover er geen sprake is van opzettelijke schuld of grove nalatigheid. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De dienstverlener blijft voorbehouden, delen van pagina´s of het gehele aanbod zonder aparte aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of publicatie ervan tijdelijk of definitief te staken.

Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaardt de dienstverlener geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van gekoppelde sites zijn uitsluitend de beheerders van deze sites verantwoordelijk.

© 
HABA Sales GmbH & Co. KG
Inhoud en structuur van de HABA-website vallen onder het Duitse auteursrecht en andere beschermende wetgeving. Alle rechten zijn de dienstverlener voorbehouden. Het gebruik van teksten, afbeeldingen en elementen betekent ook in uittrekselvorm een overtreding van de Duitse auterurswet. Bij overtreding zal de dienstverlener zijn aanspraken tegenover de gebruiker doen gelden. Uitgezonderd van deze bepalingen zijn aangeboden downloads waarvan alleen in de oorspronkelijke, door de dienstverlener beschikbaar gestelde vorm, gebruik mag worden gemaakt. De op de HABA-website gebruikte handelsmerken zijn door de dienstverlener in licentie verkregen. Het gebruik en de toepassing van alle handelsmerken, logo’s en merknamen is niet aan derden toegestaan.