VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

Wij scheppen diepgaande transparantie ten behoeve van eerlijke gegevensverwerking Transparantie voor eerlijke gegevensverwerking!

Laatste actualisering: 02-01-2021

I. Algemene informatie over gegevensverwerking

Wij, de firma HABA Sales GmbH & Co. KG, August-Grosch-Str. 28-38, 96476 Bad Rodach (hierna HABA genoemd) zijn op grond van art. 4 lid 7 EU - Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens tijdens het bezoeken van onze webpagina’s.

Voor vragen over gegevensbescherming is onze functionaris voor de gegevensbescherming bereikbaar op het volgende postadres: HABA Sales GmbH & Co. KG, Datenschutz, Postfach 1150, 96473 Bad Rodach of per e-mMail: internet(at)haba.de onder vermelding van het onderwerp: gegevensbescherming (Datenschutz).

De onderstaande verklaring verschaft u een overzicht, op welke wijze wij de bescherming van uw gegevens waarborgen in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG/DSGVO) en de Duitse wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetzes - BDSG) In het bijzonder willen wij u als bezoeker van onze webpagina’s erover informeren, welke type gegevens wij verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen, hoe wij deze gegevens gebruiken en hoe u te allen tijde zelf kunt beslissen omtrent de omgang met uw persoonlijke gegevens. Bij de contactopname met ons per post, e-mail of middels ons contactformulier worden de door u verstrekte gegevens door ons opgeslagen, teneinde uw vragen te kunnen beantwoorden. De in dat verband verzamelde gegevens verwijderen wij, zodra opslag niet langer noodzakelijk is, of wij beperken de bewerking, indien er wettelijke bewaarverplichtingen gelden. De rechtsgrond is Art. 6, paragraaf 1, zin 1 punt a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

II. Welke gegevens worden voor welk doeleinde bewaard?

HABA vraagt uw persoonlijke gegevens met behulp van verplichte velden in de online shop of bij telefonische bestellingen op en gebruikt deze ten behoeve van de afwikkeling van bestellingen. Verplichte gegevens zijn:

Geslacht, naam, geboortedatum, postadres en e-mailadres.

Eventuele verdere gegevens zijn vrijwillig. Teneinde uw bestelling te kunnen afwikkelen en uitleveren, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste bezorgdienst. Voorts kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven aan onze huisbank. Rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1 letter b) AVG.

U dient een klantaccount aan te maken, via welke wij uw gegevens voor verdere aankopen in de toekomst opslaan. Bij het aanmaken van een account onder „Mein Konto“ (Mijn account) worden de door u opgegeven gegevens herroepelijk opgeslagen. Rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1 letter b) AVG.

HABA kan bovendien de door u opgegeven gegevens verwerken, om u te informeren over andere interessante producten uit onze complete productportefeuille per post overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 letter f) AVG, of u e-mails met technische informatie over onze webshop te doen toekomen.

HABA biedt daarnaast aanvullende diensten aan, zoals bijvoorbeeld verrassingspakketten, onderdelenservice, contactvragen ten behoeve van de pers en overige aangelegenheden van geïnteresseerden, waarvan u desgewenst gebruik kunt maken. Hiervoor is soms verstrekking van aanvullende persoonlijke gegevens vereist om de door gewenste dienst te kunnen leveren. In voorkomende gevallen moeten uw gegevens ter nakoming van de prestatieverplichting aan onze zorgvuldig geselecteerde dienstverleners worden doorgegeven. HABA biedt momenteel de volgende diensten aan:

 • Toezending van een newsletter met actuele aanbiedingen
 • Verzending van persberichten
 • Registratie als Mein HABA (Mijn HABA) gebruiker
 • Deelname aan klantenbindingsacties
 • Deelname aan kansspelen
 • Personalisering van uw productbestelling (bijv. aanbrenging van de naam van uw kind)
 • Onderdelenservice

Indien en voor zover onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een staat buiten de Europese Economische Ruimte (EER), informeren wij u over de consequenties van die omstandigheid in de beschrijving van de aanbieding.

Mocht u op een later tijdstip besluiten, niet langer van onze diensten gebruik te maken, kunt u kunt u tegen de gegevensverwerking te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar aantekenen. Stuurt u daartoe een bericht per e-mail aan internet(at)haba.de onder vermelding van het onderwerp: gegevensbescherming (Datenschutz) of per post aan HABA Sales GmbH & Co. KG, Datenschutz, Postfach 1150, 96473 Bad Rodach.

Gegevens van kinderen - Onze webpagina’s zijn niet gericht op personen jonger dan 16 jaar en wij verzoeken personen jonger dan 16 jaar, ons geen persoonsgerelateerde gegevens ter beschikking te stellen. Beschikbaarstelling van gegevens mag uitsluitend door de opvoedingsgerechtigde of met zijn/haar toestemming geschieden. Zodra wij er kennis van krijgen dat wij persoonsgerelateerde gegevens van een kind jonger dan 16 jaar wederrechtelijk geregistreerd hebben, zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens zo snel mogelijk te verwijderen.

III. Informatie rondom het thema newsletter en e-mailreclame

Desgewenst kunt u zich abonneren op onze newsletter, waarmee wij u over onze actuele interessante aanbiedingen informeren. Daarbij kunnen in de door HABA verzonden newsletter deels ook producten en diensten van onze complete bedrijvengroep worden geadverteerd, als deze met uw interesses voor onze producten overeenstemmen. Tot onze bedrijvengroep behoren: Heldbergs GmbH & Co. KG, Project GmbH, HABA Sales GmbH & Co. KG en hun merken HABA, JAKO-O, FIT-Z, Qiéro!, JAKO-O Familystore en Wehrfritz. Wij maken ter ondersteuning van onze e-mailverzendservice gebruik van de diensten van Emarsys – emarsys eMarketing Systems AG, Märzstraße 1, 1150 Wien.

Voor het aanmelden voor onze newsletter maken wij gebruik van de zog. double-opt-in-procedure. Dat houdt in dat wij u na uw aanmelding een bevestigingsmail naar het door u bij uw opgegeven e-mailadres zenden, waarin wij u om bevestiging verzoeken dat u toezending van de newsletter wenst. Wij de door u gebruikte IP-adressen en tijdstippen van uw aanmelding en uw bevestiging op. Doel van deze procedure is dat wij in staat zijn uw aanmelding te bewijzen en een mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens op te helderen.

Voor toezending van de newsletter moet alleen uw e-mailadres verplicht worden opgegeven. De opgave van overige, apart gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt toegepast om u persoonlijk te kunnen benaderen. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op om u de newsletter te kunnen toezenden. Rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 zin 1 letter a) AVG.

U kunt uw toestemming voor toezending van de newsletter te allen tijde herroepen en de newsletter opzeggen. De herroeping kunt u via aanklikken van de in elke newsletter-e-mail beschikbaar gestelde link, of per e-mail aan internet(at)haba.de onder vermelding van het onderwerp: gegevensbescherming (Datenschutz) danwel per post aan HABA Sales GmbH & Co. KG, Datenschutz, Postfach 1150, 96473 Bad Rodach kenbaar maken.

Omdat u klant bent, sturen we u, ongeacht of u zich hebt ingeschreven voor onze newsletter, af en toe een e-mail om u te informeren over vergelijkbare aanbiedingen in de HABA segmenten waarin u wellicht ook geïnteresseerd bent. Daarnaast kunt u productreviews schrijven of deelnemen aan onderzoeken, in ruil voor gratis verzending. U ontvangt deze informatie op basis van de wettelijke toestemming die is toegekend onder Deel 7(3) UWG (Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie). U kunt natuurlijk te allen tijde bezwaar maken tegen deze berichten zonder hiervoor kosten te hoeven betalen, met uitzondering van die kosten voor het verzenden tegen basistarief. U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken via shop(at)haba.de.

IV. Wat gebeurt er bij een bezoek aan de website van HABA?

Bij een zuiver informatief gebruik van de website, dus als u zich niet registreert of ons in ander verband informatie doet toekomen, verzamelen wij geen persoonsgerelateerde informatie die uw browser naar onze server verzendt. Voor ons zijn deze gegevens technisch noodzakelijk, om onze webpagina’s aan u te kunnen tonen en de stabiliteit en veiligheid van deze te kunnen waarborgen, art. 6 lid 1 zin 1 letter f) AVG:

IP-adres; datum en tijdstip van de aanvraag; tijdzoneverschil; inhoud van de aanvraag; toegangsstatus/HTTP-statuscode; de overgedragen gegevenshoeveelheid; website, van welke de aanvraag afkomstig is; browser; besturingssysteem en de interface daarvan; taal en versie van de browsersoftware.

Klant-enquêtes - op onze website worden van tijd tot tijd niet gepersonaliseerde klantenquêtes ten behoeve van de verbetering van ons producten- en dienstenassortiment en de technische verbetering van onze webpagina’s uitgevoerd. Wij ontvangen alleen de door uw browser verzonden gegevens.

In aanvulling op de voornoemde gegevens worden er tijdens uw gebruik van onze webpagina’s cookies op uw eindtoestel opgeslagen.

V. Wat zijn cookies? 

Onze webpagina's gebruiken op meerdere plaatsen zogeheten cookies. Deze dienen ertoe om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Een cookie is een klein gegevensbestand dat door ons naar uw browser wordt gezonden, wanneer u op onze site surft. Een cookie kan alleen informatie bevatten die wij zelf naar uw eindtoestel verzenden – privégegevens laten zich er niet mee uitlezen. Wij hebben geen toegang tot uw persoonlijke informatie, maar met behulp van de cookies kunnen wij uw browser identificeren.

Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 • Om u bij toekomstige bezoeken terug te herkennen, om uw favoriete voorinstellingen in het boodschappenmandje (taal, leveringsland, gebruikersnaam) weer te geven.
 • Om u de mogelijkheid te bieden om verdere, specifieke diensten: bijv. weergave van de pagina in uw taal, personalisering van onze pagina enz. te gebruiken.
 • Om onze pagina nog beter op de behoeften van onze klanten te kunnen toesnijden.

Wij maken gebruik van „persistente“ cookies: Daardoor hoeft u uw gebruikersnaam op onze webpagina’s waarvoor een aanmelding vereist is, slechts één keer in te voeren. „Persistente“ cookies kunnen door de gebruiker handmatig worden verwijderd. „Persistente“ cookies worden door on voor een tijdsduur van 3.000 dagen opgeslagen. Daarnaast gebruiken wij cookies voor advertenties. Deze cookies worden maximaal 30 dagen opgeslagen. Daarna worden zij automatisch verwijderd.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. In de Help-functie op de menubalk van de meeste internet browsers leest u, hoe u verhindert dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u uw browser kunt laten waarschuwen dat u een nieuw cookie ontvangt of hoe u alle ontvangen cookies kunt uitschakelen. Als u cookies deactiveert, bestaat de mogelijkheid dat u niet over alle functies van onze pagina kunt beschikken en sommige webpagina’s niet correct worden weergegeven. De webpagina’s youronlinechoices.com en meine-cookies.org informeren u over op gebruik of gedrag gebaseerde online-reclame en hoe u deze kunt vermijden.

VI. Web Analytics en online-reclame

Tijdens uw bezoek aan onze website voeren wij analyses uit, om bijvoorbeeld te weten te komen, welke informatie het meest gevraagd wordt of langs welke weg u ons aanbod heeft opgevraagd. De analyse-tools vereisen vastlegging van de afzonderlijke bezoekers, om zo het individuele gedrag te kunnen evalueren. Een persoonlijke identificatie is echter principieel niet noodzakelijk, omdat er alleen statistische gegevens hoeven worden opgenomen. Om die reden is het gebruikelijk, ook gelet op het optreden van de toezichthoudende instantie, dat IP-adressen alleen in afgekorte vorm worden opgeslagen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze analytische gegevens is gelegen in ons gerechtvaardigd belang om te begrijpen, hoe onze klanten met onze website interageren, teneinde zo de gebruikersbeleving en de functies van onze website te kunnen optimaliseren, art. 6 lid 1 zin 1 letter f) AVG.

Doel van de online-reclame is een zo individueel mogelijke, op uw interesses toegesneden advertentieopmaak. Technisch geschiedt online tracking in de regel via reclame-ID’s. Daarbij worden door de aanbieders van reclamenetwerken via cookies profielen van gebruikers gemaakt en bij het oproepen van een website aan de hand van het cookie-profiel reclame-ads geplaatst. De op onze website gebruikte tracking-pixels zorgen ervoor dat bij het bezoek van een gebruiker aan onze website cookies van onze reclamepartners op de eindtoestellen van de gebruikers worden opgeslagen. Op die manier zijn wij in staat om interessante aanbiedingen ook buiten onze website om aan de gebruiker te doen toekomen.

Navolgend staan enkele derden-aanbieders van analysediensten, online reclame en vergelijkbare dienstverleningen vermeld, met wie momenteel samenwerken:

a) Aanmaak van pseudonieme gebruiksprofielen voor webanalyse – Episerver Inc.

Op deze webpagina worden met technologieën van Episerver Inc., 542 Amherst Ave, Nashua, New Hampshire 03063 (https://www.episerver.de) gegevens voor marketing – en optimalisatiedoeleinden opgeslagen. Deze gegevens stellen ons in staat om onze internetapagina’s doelgericht op uw interesses af te stemmen en u een gepersonaliseerde service aan te bieden. Dit geschiedt middels een analyse van uw gebruikersgedrag aan de hand van de producten, waarvoor u in onze shop reeds belangstelling heeft getoond. De analyse geschiedt met behulp van cookies, die op uw computer of uw mobiele eindtoestel worden opgeslagen. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek aan onze website terug te herkennen. Gebruiksprofielen worden uitsluitend gepseudonimiseerd aangemaakt en niet met uw persoonsgerelateerde gegevens samengevoegd. Wenst u geen gebruik te maken van onze service van een voor u gepersonaliseerde website, kunt u na uw bezoek aan onze website de bij u opgeslagen cookies verwijderen of uw internetbrowser zo instellen dat er nooit cookies op uw computer kunnen worden opgeslagen.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 lid 1 zin 1 letter f) AVG . Meer informatie over de gegevensverwerking door Episerver vindt u op https://www.episerver.de/legal/privacy-statement/. Episerver is onderworpen aan het EU-US Privacy Shield.

b) "Google Analytics" and "Google Tag Manager"

One website maakt gebruik van Google Analytics en Google Tag Manager, webanalysediensten van Google Inc. („Google“). Google Analytics en Google Tag Manager maken gebruik van zog. „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Op deze manier zijn wij in staat om onze website geregeld te verbeteren en interessanter vorm te geven. Rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1 S. 1 letter f) AVG.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze websites (inclusief uw IP-adres in geanonimiseerde vorm) wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen voor ons als website-exploitant en om verdere met het website- en internetgebruik verband houdende diensten te verlenen. Bovendien zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, indien en voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres aan andere gegevens van Google koppelen. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking door Google van de over u verzamelde gegevens op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven genoemde doel. Tegen het verzamelen en de opslag van gegevens kan te allen tijde bezwaar worden aangetekend met het oog op de toekomst.

Bovendien kunt u de registratie van de door cookies opgestelde gegevens inzake het gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de op de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

Als alternatief voor de browser-add-on of binnen de browsers op mobiele apparaten, kunt u deze link aanklikken, om de vastlegging van gegevens door Google Analytics binnen deze website in de toekomst te verhinderen (de opt out werkt alleen in de browser en uitsluitend voor dit domein). Daarbij wordt een Opt-Out-cookie op uw apparaat opgeslagen. Wilt u uw cookies in deze browser verwijderen, dan moet u opnieuw op deze link klikken.

Informatie van de derde-aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gor-don House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

 

VII. Gebruik van social media

Social plug-ins

Onze internetpresentatie maakt gebruik van „social plug-ins“. Momenteel zijn dit de plug-ins van de diensten Facebook, Google+, Twitter en Pinterest. U herkent de aanbieder van de plug-in aan de markering op het kader boven de beginletter van de naam of aan het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om via deze button rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Alleen wanneer u op het gemarkeerde veld klikt en dit daardoor activeert, ontvangt de aanbieder van de plug-in de informatie dat u de desbetreffende website met ons online aanbod heeft opgevraagd. Via deze plug-in wordt in voorkomende gevallen informatie, waartoe ook persoonsgerelateerde gegevens kunnen behoren, naar de dienstenaanbieder verzonden en evt. door deze gebruikt. Onze internetpresentatie verhindert de onbewuste en ongewenste verzameling en verzending van gegevens naar de dienstenaanbieder via een „2-kliks oplossing“. Om een gewenste plug-in te activeren, moet deze eerst via aanklikken van de desbetreffende schakelaar worden geactiveerd. Pas door deze activatie van de plug-in wordt ook de verzameling van informatie en verzending daarvan naar de dienstenaanbieder geactiveerd. Onze internetpresentatie verzamelt zelf geen persoonsgerelateerde gegevens via de social plug-ins danwel via hun gebruik.

Onze internetpresentatie is niet van invloed op welke gegevens een geactiveerde plug-in verzamelt, noch op de wijze waarop deze door de aanbieder worden gebruikt.

Wanneer u niet wenst dat sociale netwerken via onze internetpresentatie gegevens over u verzamelen, dient u zich vóór uw bezoek aan onze internetpresentatie bij de sociale netwerken uit te loggen.

Wij hebben op onze website de social-plug-ins van de volgende ondernemingen geïntegreerd:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; meer informatie over de gegevensverwerking: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications as well as http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook is com-pliant with the EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=nl. Google is onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter is onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA, https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA; https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy. WhatsApp is onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Integratie van YouTube video’s

Wij hebben YouTube video’s, die op http://www.YouTube.com zijn opgeslagen, in ons online assortiment geïntegreerd. Deze zijn op onze website direct afspeelbaar. Deze zijn allemaal in de „uitgebreide gegevensbeschermingsmodus“ opgenomen, er worden derhalve geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube verzonden, wanneer u de video’s niet afspeelt. Pas wanneer u de video’s afspeelt, worden de navolgend genoemde gegevens overgedragen. Op deze gegevensoverdracht hebben wij geen invloed.

Door het bezoek aan de website ontvangt YouTube de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Bovendien worden de onder cijfer IV. Van deze verklaring genoemde gegevens overgedragen. Dit geschiedt ongeacht of YouTube al dan niet een gebruikersaccount aan u beschikbaar stelt, via welke u bent ingelogd. Wanneer u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Wanneer u deze toewijzing met uw profiel bij YouTube niet wenst, dient u vóór activatie van de button uit te loggen. YouTube slaat uw gegevens als gebruiksprofielen op en gebruikt deze ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of op de behoefte toegesneden vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie geschiedt in het bijzonder ten behoeve van op de behoefte gerichte reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U heeft een herroepingsrecht tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, voor de uitoefening waarvan u zich tot YouTube dient te wenden.

Verdere informatie over doel en omvang van de gegevensverzameling en hun verwerking door YouTube leest u in de privacyverklaring. Daar vindt u tevens meer informatie over uw rechten en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgerelateerde gegevens ook in de VS en is onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Integratie van Cliplister video’s

Wij hebben video’s van de dienst Cliplister-Videos, die op https://www.cliplister.com zijn opgeslagen (aanbieder is Cliplister GmbH, Schauenburgerstraße 116, 24118 Kiel) in ons online assortiment geïntegreerd. Deze zijn op onze website direct afspeelbaar. Deze zijn allemaal in de „uitgebreide gegevensbeschermingsmodus“ opgenomen, er worden derhalve geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube verzonden, wanneer u de video’s niet afspeelt. Pas wanneer u de video’s afspeelt, worden de navolgend genoemde gegevens overgedragen. Op deze gegevensoverdracht hebben wij geen invloed.

Wanneer u via een browser, een applicatie of een andere client-software toegang verkrijgt tot dit internet-assortiment van Cliplister of tot Cliplister-Services, worden door Cliplister voor de duur van het communicatieproces gegevens automatisch opgeslagen en verwerkt. Deze serverprotocollen kunnen de volgende informatie bevatten: webaanvraag, interactie met een service, IP-adres (internet protocol adres), browsertype, taal van de browser, datum en tijdstip van de aanvraag en een of meerdere cookies, die de browser van de gebruiker of de gebruikersaccount eenduidig identificeren. Na beëindiging van het communicatieproces wordt het IP-adres geanonimiseerd. De geanonimiseerde gegevens worden voor statistische doeleinden geëvalueerd.

Verdere informatie over doel en omvang van de gegevensverzameling en hun verwerking door Cliplister vindt u in de privacyverklaring. Daar vindt u tevens meer informatie over uw rechten en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: https://www.cliplister.com/disclaimer.html.

Privacy statement our facebook fan page

For more information read our privacy policy - Facebook Fanpage.

VIII. Aan welke categorieën gegevensontvangers geven wij uw gegevens in voorkomende gevallen door?

De door ons verzamelde gegevens worden niet verkocht. Wij geven de informatie die wij ontvangen uitsluitend in de hierna beschreven omvang aan derden door:

 • Gelieerde ondernemingen (Heldbergs GmbH & Co. KG, Project GmbH, HABA Sales GmbH & Co. KG en hun merken HABA, JAKO-O, FIT-Z, Qiéro!, JAKO-O Familystore en Wehrfritz) ter synchronisatie van de adressendatabase, indien en voor zover deze ofwel zijn onderworpen aan deze privacyverklaring of richtlijnen naleven die minstens evenveel bescherming bieden als onderhavige privacyverklaring.
 • Voor de uitvoering van taken worden door ons andere bedrijven en individuen ingeschakeld. Voorbeelden zijn o.a. Ondersteuning bij de organisatie van evenementen, verzending van brieven of e-mails, het bijhouden van onze contactlijsten, de analyse van onze databases en reclamemaatregelen. Deze dienstverleners ontvangen van ons uw persoonsgerelateerde gegevens die voor het uitvoeren van hun taken benodigd zijn. Zij mogen deze evenwel niet voor andere doeleinden gebruiken. Bovendien zijn zij verplicht de informatie conform deze privacyverklaring en conform de Duitse gegevensbeschermingswetgeving te behandelen.
 • Wij stellen in het kader van art. 6 lid 1 letter f) AVG zorgvuldig geselecteerde verzendbedrijven, merkfabrikanten en uitgevers en de met ons gelieerde bedrijven in staat, u in het kader van reclamebenadering informatie en aanbiedingen te doen toekomen. Voor externe marketingdoeleinden worden uitsluitend gegevens doorgegeven, bij welke dat wettelijk is toegestaan. Als u dat niet wenst, kunt u ons te allen tijde uw bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden kenbaar maken.
 • Voor het verzenden van persberichten doen wij een beroep op de dienstverlener Meltwater Deutschland GmbH, Rotherstraße 22, 10245 Berlijn, Duitsland. Om de toestemmingen voor de dienstverlener van de persberichten te verzamelen en te documenteren, gebruiken wij de diensten van Netigate Deutschland GmbH, Untermainkai 27-28, 60329 Frankfurt am Main, Duitsland. Juridische basis voor de verzending is art. 6, lid 1, lit. a AVG.
 • In alle overige gevallen zullen wij informeren, wanneer persoonlijke informatie aan derden wordt doorgegeven.

IX. Gegevensveiligheid

Om verlies of misbruik van de bij ons opgeslagen gegevens te voorkomen, nemen wij uitgebreide technische en bedrijfsmatige veiligheidsmaatregelen, die geregeld worden gecontroleerd en aan de technische vooruitgang worden aangepast. Wij gebruiken SSL (RSA 1024 Bit) als encryptie- en beveiligingssoftware. Deze methode wordt overal in het world wide web met succes toegepast. U herkent aan een pictogram (gesloten hangslotje) in de onderste vensterbalk van uw browser dat u zich in het beveiligde bereik bevindt.

Uw volledige persoonlijke gegevens (naam, postadres, creditkaart-nr., bankcode, rekening-nr. enz.) worden daardoor versleuteld en veilig in het internet overgedragen.

Alleen onze HABA server kan uw gegevens weer ontsleutelen. Tijdens de overdracht kunnen onbevoegden uw informatie niet lezen!

Het behoort evenwel ook tot uw eigen verantwoordelijkheid, de door u beschikbaar gestelde gegevens door versleuteling of andere maatregelen tegen misbruik te beschermen.

X. Hoe lang slaan wij u gegevens op?

Principieel anonimiseren en/of verwijderen wij uw persoonsgerelateerde gegevens, zodra deze niet langer voor de bovengenoemde doeleinden benodigd zijn en voor zover er geen wettelijke bewijs- en bewaarplichten (bijv. krachtens Duits handelswetboek, Duits belastingwetboek) gelden die ons een langere bewaartijd opleggen.

XI. Welke rechten komen u toe?

De AVG regelt de rechten van de „betrokkene“ primair in de artikelen 15–22 AVG . Op grond hiervan heeft te allen tijde het recht op informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en hun ontvangers alsmede over het doel van de opslag. Voorts ben u gerechtigd, onder bepaalde voorwaarden de verwijdering van uw gegevens alsmede een beperking van de verwerking, rectificatie van uw gegevens en overdracht van uw gegevens in een gangbaar en machinaal leesbaar formaat te verlangen. Daarbij komt nog het recht op informatie over het bestaan van een geautomatiseerd beslissingsproces inclusief profiling op grond van art. 22 lid 1 en 4 AVG en – ten minste in deze gevallen – relevante informatie over de geïnvolveerde logica alsmede de draagwijdte en de nagestreefde uitwerkingen van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon.

Gelieve uw verzoek te richten aan internet(at)haba.de onder vermelding van het onderwerp: gegevensbescherming (Datenschutz) of per post aan HABA Sales GmbH & Co. KG, Datenschutz, Postfach 1150, 96473 Bad Rodach.

Bezwaar tegen of herroeping van de verwerking van uw gegevens

Indien u toestemming voor de verwerking van uw gegevens heeft verleend, kunt u deze te allen tijde herroepen. Een dergelijke herroeping beïnvloedt de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens, zodra u deze aan ons heeft kenbaar gemaakt.

Indien en voor zover wij de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens op de belangenafweging conform art. 6 lid 1 zin 1 letter f) AVG baseren, kunt u tegen de verwerking bezwaar aantekenen. Dit is het geval, indien de verwerking in het bijzonder niet is vereist voor nakoming van een met u gesloten overeenkomst. Bij uitoefening van een dergelijk bezwaarrecht verzoeken wij om uiteenzetting van de redenen, waarom wij uw persoonsgerelateerde gegevens niet zoals door ons uitgevoerd zouden mogen verwerken. In het geval van een gemotiveerd bezwaar zullen wij de situatie onderzoeken en de gegevensverwerking beëindigen of aanpassen, danwel dwingende beschermingswaardige redenen aan u voorleggen, op grond waarvan wij de verwerking voortzetten.

Vanzelfsprekend kunt u tegen de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens ten behoeve van reclame en gegevensanalyse te allen tijde bezwaar aantekenen. Gelieve uw reclamebezwaar te richten aan internet(at)haba.de onder vermelding van het onderwerp: gegevensbescherming (Datenschutz) of per post aan HABA Sales GmbH & Co. KG, Datenschutz, Postfach 1150, 96473 Bad Rodach.

XII. Tot welke bezwaarinstantie kunt u zich wenden?

U kunt zich wenden aan het adres van de voornoemde functionaris voor de gegevensbescherming of het adres van de gegevensbeschermingsinstantie. De voor ons bevoegde gegevensbeschermingsinstantie is:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (Dienst toezicht privacybescherming van de deelstaat Beieren)
Postfach 606
91511 Ansbach
Deutschland
Telefoon: +49 (0) 981 53 1300
Fax: +49 (0) 981 53 98 1300
E-mail: poststelle@lda.bayern.de

Indien u een bezwaar wilt indienen, kunt u gebruik maken van het online-bezwaarformulier van de Dienst toezicht privacybescherming (oproepbaar op: https://www.lda.bayern.de/de/beschwerde.html).

XIII. Onze volledige contactgegevens

HABA Sales GmbH & Co. KG

HABA Sales GmbH & Co. KG 
August-Grosch Str. 28 - 38
96476 Bad Rodach
Tel.:     +49 9564 60100
Fax:     +49 9564 662300
E-mail:  internet(at)haba.de
Internet: www.haba.de

Handelsregister Coburg, HRA 5220
Btw-nr.: DE 815 831 282
WEEE-reg.nr.: DE 51463378

Persoonlijk aansprakelijke vennoot: 
HABA Administration GmbH, 
August-Grosch-Str. 28-38, 
96476 Bad Rodach, Duitsland,

handelsregister Coburg, HRB 4746, op zijn beurt vertegenwoordigd door de directeuren Tim Steffens (CEO) en Sabine Habermaass.

Privacy statement our facebook fan page

For more information read our privacy policy - Facebook Fanpage.