HABA draagt duurzaamheid hoog in het vaandel – op alle vlakken

t_1250_350_Nachhaltigkeit_2.jpg

Milieuvriendelijke productie

t-396-Nachhaltigkeit_umweltschonende_P_2.jpg

Zowel bij de keuze van het materiaal als bij de toegepaste productiemethodes staat de doordachte omgang met natuurlijke hulpbronnen bij HABA centraal. Een bewijs daarvan is o.a. het PEFC-label. Dat is sinds 2010 een onderscheiding voor ons houten speelgoed. Het verwerkte beuken- en berkenhout is afkomstig uit duurzame bosbouw. Zo ondersteunen wij het behoud van het ecologische evenwicht in de bossen en leveren wij een bijdrage aan het duurzaam verbeteren van het bosgebruik en -onderhoud. Bovendien verbeteren wij continu de randvoorwaarden van onze productie, werken we met milieuvriendelijke methodes en ontwikkelen we de gebruikte technologieën. Voortdurend gaan we na hoeveel materiaal wordt gebruikt en hoe hoog onze uitstoot en afvalberg zijn. Een modern energiemanagement is voor ons even vanzelfsprekend als de verdere ontwikkeling van onze machines en gebouwen vanuit ecologisch standpunt. Als eerste Duitse producent van speelgoed, slaagt HABA sinds 1999 met een uitstekende beoordeling voor de eco-audit en streven we naar een continu milieumanagement conform DIN ISO 14001.

Modern energiemanagement

t-396-Nachhaltigkeit_energie_2.jpg

Wij hebben een energiemanagementsysteem, dat gecertificeerd is conform ISO 50001. Het doel is de voortdurende verbetering van de energieprestatie binnen de HABA-ondernemingsgroep, een betere energie-efficiëntie en een optimaal gebruik van onze eigen energie. Deze norm stelt eisen aan een onderneming om een energiemanagementsysteem te introduceren, toe te passen en voortdurend te optimaliseren. Het energiemanagement omvat alle energiestromen in een bedrijf, analyseert deze en doet voorstellen voor een besparing en efficiënter gebruik van de energie. Een verantwoordelijke omgang met energie is een cruciaal onderdeel van onze acties in het kader van gebouwtechniek en bij de uitbreiding van kantoor- en productieruimtes. Dat geldt voor alle vestigingen van de HABA-ondernemingsgroep. Onze principes en maatregelen vindt u in het energiebeleid van de HABA-ondernemingsgroep.

Continu milieumanagement

Ons milieumanagementsysteem is gecertificeerd volgens de norm ISO 14001. Wij analyseren de invloed en gevolgen van onze onderneming op het milieu en gaan op zoek naar mogelijke verbeteringen, die wij stap voor stap omzetten. Voor ons gaat het erom bij alle stappen rekening te houden met duurzame milieubescherming. We hebben ons voorgenomen om hierin nóg beter te worden. Hoe? Door onze medewerkers gericht op te leiden en zo hun milieubewustzijn te stimuleren. Als wij een product niet zelf produceren, is het afkomstig van partners, met wie wij al jarenlang samenwerken, die wij vertrouwen en van wie we weten dat ook zij volgens hoge milieu-eisen werken. Bij de verzending van onze artikelen gebruiken we milieuvriendelijk en recycleerbaar verpakkingsmateriaal – en hiervan slechts zoveel als echt nodig is. De zuinige omgang met hulpbronnen en een vermindering van onze schadelijke uitstoot zijn vaste waarden in ons milieubeleid.

Milieubescherming en duurzaamheid bij de gebouwtechniek

t-396-nachhaltigkeit_umweltschutz_2.jpg
Recycling van houtafval, gebruik van regenwater in sanitaire ruimtes, airco in kantoorruimtes door aarde-warmtewisselaars, elektriciteit van zonnepanelen, natuurlijk vormgegeven vrije ruimtes en gevels, groene daken – de lijst met onze maatregelen voor milieubescherming is lang. Deze gelden voor alle leden van de HABA-ondernemingsgroep, want niet alleen op het vlak van milieubewustzijn staan wij op één lijn. De naleving van alle geldende milieuwetgeving en normen is voor ons niet alleen een verplichting, maar vanzelfsprekend. Duurzaam handelen staat centraal in onze bedrijfsfilosofie – ook het kantoorgebouw ‘Leschenhof’, dat eind 2012 werd afgewerkt, volgt deze traditie en ontving van de Duitse vereniging voor duurzaam bouwen (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, DGNB) het gouden certificaat. Dat is een vrijwillige nationale en internationale standaard voor de classificatie van milieuvriendelijke, duurzame gebouwen, die de natuurlijke hulpbronnen ontzien. De beoordeling omvat ca. 60 criteria met ecologische, economische, socioculturele en functionele aspecten, techniek, processen en vestiging. Het kantoorgebouw van de HABA-ondernemingsgroep krijgt 84,6 % voor de beoordelingscriteria en behoort hiermee tot de top 20 van de gebouwen in Duitsland met een gouden certificaat. Het certificaat werd in het najaar van 2014 overhandigd.

Milieubescherming is regionale dierenbescherming

Milieubescherming heeft ook oog voor de bescherming van plaatselijke diersoorten. In de vestiging Bad Rodach beschikt de HABA-ondernemingsgroep over enkele hoge gebouwen, zoals silo’s voor houtspaanders en een magazijn met hoge rekken. Daarop hebben wij nestkastjes geplaatst, die elk jaar opnieuw gebruikt worden door torenvalken, gierzwaluwen en andere vogels. Bovendien bieden de hagen rond de parkings van de firma kleinere vogelsoorten en talloze andere dieren een mooie levensruimte. Op het bedrijfsterrein van HABA komen in totaal 24 verschillende vogelsoorten voor. Zo leveren wij een bijdrage aan de bescherming van de plaatselijke diersoorten.